“Ey yoldaş, ey arkadaş! Sûfî (gören, düşünen, ibret alan…) kişi, zamanın (bu ânın, bu demin) çocuğudur. Yoldaşlıkta “yarın” demek yoktur”.
Mesnevi Cilt:1 Beyit:133

Aşk

Destûr Yâ Nûr!

I.

Aşktır, toprak ile yoğrulan bedeni göklere yükselten.

Aşktır, Tur dağını yerinden oynatıp çevikleştiren.

Aşktır, Mûsâ’yı (Hakk’ın serinliği ona olsun) kendinden geçiren.

Bu Aşk ile kim karşılaşır, şekil elbisesi yırtılıp çıplak kalır, o zaman ayıptan arınır.

Açgözlülük ve hırs hastalığımız ancak, bu Aşk ile tedavi edilebilinir.

Ey bizim tüm hastalıklarımızın hekimi olan, hoş sevdalı aşkımız, sen de hoşnut ol.

Ey! Gurur ve kibir hastalığımızı iyileştiren, aşk.

Sen, en ünlü hekimsin ve hikmette önderimizsin!