“Ey yoldaş, ey arkadaş! Sûfî (gören, düşünen, ibret alan…) kişi, zamanın (bu ânın, bu demin) çocuğudur. Yoldaşlıkta “yarın” demek yoktur”.
Mesnevi Cilt:1 Beyit:133

Şems-i Tebrîzî Makâlâtı’ndan Seçmeler

Destûr Yâ Nûr

1.

“İnsanın niyeti uyanmak olduktan sonra, ister uyumuş olsun, ister ölmüş bulunsun fark etmez. Onu ancak ve ancak, Îsâ Nefesi uyandırabilir.  Îsâ Peygamber ona,  Allah’ın izniyle, üfler ve dirilmesini dilerse, o uyanır. Uyanmak istemeyen birini sarsarak uyandırmaya çalışmak boşuna uğraştır ve o uyuyan da bize direnç göstererek uyanmak istemez. Nasıl ki; Peygamberimize hitaben Yüce Yaratan “ şu bir gerçek ki, sen istediğin kişiyi doğru yola iletemezsin…”(Kasas Suresi, 56) buyurmuştur.”